Hüquqi imtina

Heç bir məsləhət yoxdur

Bu səhifə Reward Fondunun qanuni imtina edir. Bu veb sayt hüquqi məsələlər haqqında ümumi məlumatları ehtiva edir. Məlumat məsləhət deyil və bu kimi davranılmamalıdır.

Zəmanətlərin məhdudlaşdırılması

Bu veb-saytdakı hüquqi məlumat, ifadə edilən və ya nəzərdə tutulan heç bir təqdimat və ya zəmanət olmadan, "olduğu kimi" təmin edilir. Ödül Vakfı, bu web sitesindeki hüquqi bilgilerle bağlı olaraq heç bir temsili və garanti vermir.

Əvvəlki bəndin ümumiliyinə xələl gətirmədən, Reward Vəqfi:

• Bu veb-saytdakı hüquqi məlumat daim mövcud olacaq və ya mövcuddur; və ya
• Bu veb-saytdakı hüquqi məlumat tam, doğru, dəqiq, dolğun və ya yanılmır.

Xidmətlərdən və veb saytdan istifadə

Siz açıq şəkildə etiraf edirsiniz və razılaşırsınız:

Xidmətlərdən və Veb saytlardan istifadə etməyiniz yalnız öz riskinizdədir. Mükafat Vəqfi Veb saytdakı (lar) dakı və Xidmətlər vasitəsi ilə hazırlanan məzmunun dərc zamanı dəqiq və aktual və düzgün olmasını təmin etmək üçün səy göstərmişdir. Bununla birlikdə Veb səhifə (lər) və xidmətlər 'olduğu kimi' və 'mövcud olduğu' əsasda təmin edilir. Veb səhifə (lər) də və ya Xidmətlər vasitəsi ilə verilən məzmunun düzgünlüyünə, vaxtında, tamlığına və ya uyğunluğuna zəmanət vermirik və veb saytlardan istifadə fasiləsiz, virussuz və ya səhvsiz olacaqdır. Veb saytlarda (lar) da və ya Xidmətlər vasitəsilə mövcud olan səhvlər, səhvlər və ya səhv məlumatlar üçün mükafat fondu tərəfindən və ya adından məsuliyyət daşımır.

Xidmətlərin istifadəsi ilə yüklənmiş və ya başqa bir şəkildə əldə edilən hər hansı bir material öz istəyiniz və riskinizlə aparılır və kompüter sisteminizə dəyən hər hansı bir ziyana və ya hər hansı bir bu cür materialın yüklənməsi nəticəsində yaranan məlumatların itirilməsinə görə məsuliyyət daşıyırsınız.

Mükafat Fondundan sizə şifahi və ya yazılı olaraq verilən heç bir məsləhət və ya məlumat, bu Qaydalarda və Şərtlərdə açıq şəkildə göstərilməyən hər hansı bir zəmanət və ya digər öhdəlik yaratmır.

Mükafat Vəqfinin bu Qaydalar və Koşullar, Veb sayt (lar) dan və / və ya hər hansı bir xidmətdən istifadəsi ilə bağlı müqavilədəki, ləğvdəki (səhlənkarlıq daxil olmaqla) sizə olan ümumi məsuliyyəti (a) £ 150.00 və ( b) iddiadan irəli gələn hadisədən əvvəlki üç ay ərzində pullu xidmətlər üçün hər hansı bir müqavilə əsasında Reward Foundation-a etibarlı şəkildə ödədiyiniz qiymət.

Mükafat Fondunun hər hansı bir dolayı, təsadüfi, xüsusi, nəticəli və ya nümunəvi ziyana görə, ya da birbaşa və ya dolayı mənfəət, gəlir, iş, gözlənilən əmanət, xoş niyyət və ya fürsət üçün məsuliyyət daşımadığını açıq şəkildə qəbul edirsiniz və razılıq verirsiniz.

Bu Qaydalarda və Şərtlərdə heç bir şey istənilən istehlakçının qanuni hüquqlarına təsir göstərmir və ya mükafat fondunun səhlənkarlığı nəticəsində yaranan fırıldaqçılıq, ölüm və ya fərdi zədə üçün məsuliyyəti istisna etmir və ya məhdudlaşdırmır.

Professional yardım

Veb səhifə (lər) dəki və Xidmətlər vasitəsi ilə hazırlanan məzmun yalnız ümumi məlumat üçündür və qanuni və ya digər peşəkar məsləhət və ya xidmətlər və ya hər hansı bir məhsul və ya xidmət almaq üçün tövsiyə deyil. konkret qərar verilməlidir. Veb səhifə (lər) in və xidmətlərin məzmunu sizin xüsusi hallarınıza cavab vermir və müvafiq olaraq veb sayt (lar) və xidmətlər məzmununa müvafiq peşəkar məsləhət əvəzi olaraq etibar etməməlisiniz.

Mükafat Vəqfi Veb saytdakı (lardakı) və ya Xidmətlər vasitəsi ilə mövcud olan məzmunun necə istifadə olunduğuna, təfsir olunmasına və ya ona nə etibar edildiyinə görə məsuliyyət daşımır. Veb saytlarda (larda) verilmiş və ya Xidmətlər vasitəsilə əldə edilən məlumatlar əsasında görülən hər hansı bir hərəkətin nəticələrinə görə heç bir məsuliyyət daşımırıq.

Müraciət edən, Vəkillər, Barrister, Vəkil və ya digər peşəkar hüquqi xidmət göstərən provayderdən hüquqi məsləhətlərə alternativ olaraq bu veb-saytdakı məlumatlara etibar etməməlisiniz.

Hər hansı bir qanuni məsələ ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, Müraciətinizə, Vəkillərinizə, Barristerə, Vəkilə və digər peşə hüquqi xidmətlərə müraciət etməlisiniz.

Bu veb-saytdakı məlumatlar səbəbindən hüquqi məsləhət axtarmağı, hüquqi məsləhətləri ləngitməyinizi və ya hər hansı bir qanuni hərəkətə başlamazsınız.

Öhdəlik

Bu qanuni imtiyazda heç bir şey bizim öhdəliklərimizdən hər hansı bir şəkildə tətbiq olunan qanuna görə icazə verilməyən şəkildə məhdudlaşdırıla bilməz və ya tətbiq olunan qanun çərçivəsində istisna edilməməsi mümkün olmayan öhdəliklərimizi istisna etmir.

Bizdən kənarda olan hadisələr.

Bu bənd, nəzarətimizdən kənar hadisələrə görə məsuliyyət daşımadığımızı izah edir.

Mükafat Fondu, bu şərtlər və ya bizim aramızdakı ağlabatan nəzarəti olmayan hadisələrdən qaynaqlanan hər hansı bir öhdəliyimizin yerinə yetirilməməsi və ya yerinə yetirilməsinin təxirə salınması üçün məsuliyyət daşımır və məsuliyyət daşımır ("Force Majeure" ).

Bir Force Majeure hadisəsi, ağlabatan nəzarətimizdən kənarda olan hər hansı bir akt, hadisə, baş verməyən, buraxılmamış və ya qəzaya aiddir və aşağıdakıları özündə ehtiva edir (məhdudlaşdırmadan):

  • Tətillər, kilidlər və digər sənaye hərəkətləri.
  • Vətəndaş iğtişaşları, iğtişaşlar, işğal, terror hücumu və ya terror hücumu, müharibə (elan edilmiş və ya elan olunmamış) ya da təhdid və ya müharibəyə hazırlıq.
  • Yanğın, partlayış, fırtına, sel, zəlzələ, yaşayış məntəqəsi, epidemiya və ya digər təbii fəlakət.
  • Dəmir yolu, gəmi, hava gəmisi, avtomobil nəqliyyatı və ya digər ictimai və ya xüsusi nəqliyyat vasitələrindən istifadənin mümkün olmaması.
  • Dövlət və ya özəl telekommunikasiya şəbəkələrindən istifadənin mümkün olmaması.
Print Friendly, PDF və Email